Ali baba och "de 9 nybörjarna"

 

Kära medarbetare till missionen! Vi hoppas sommaren varit god och ser tillsammans med Dig fram mot höstens satsningar för Jesus ute i världen. Här följer nu en rapport av Anton Karlsson om vår nya verksamhetsgren; Ung Missionär som under två veckor i sommar varit ute för att nå turkarna i Rumänien med evangelium.

Läs mer: Ali baba och "de 9 nybörjarna"

   

JESUS TILL ATLANTENS ÖAR

God sommar! Kära medarbetare till missionen, under två veckor i april gjorde evangelist Johnny Petersen och pastor Bo Carlsson, tillsammans med sex av våra elever i Pionjär och ACTA en missionsresa till Guinea. De fick nå ut med evangelium om Jesus rakt ut i Atlanten, en otillgänglig skärgård där tre olika öar blev evangeliserade och fantastisk missionshistoria blev skrevs!

Läs mer: JESUS TILL ATLANTENS ÖAR

   

Kampanj i Chworongi

 

Kära medarbetare till missionen!
I mars besökte Rickard Bangladesh för en kampanj. Den hölls i en liten landsby och här återberättar han hur det gick till när 10% av Chworongis befolkning visade att de ville ta emot Jesus.  

Läs mer: Kampanj i Chworongi

   

Kampanj i Kaharole

Kära vän till missionen! I Februari höll Lina och Andreas Cucca tillsammans med evangelist David Oliw från organisationen Svensk Pionjärmission en kampanj i Bangladesh, samt deltog i den bengaliska pingströrelsens 30 års jubileum. De gjorde även en spännande rekogniseringsrunda på platser vi hållit kampanjer på tidigare i Bangladesh.

Läs mer: Kampanj i Kaharole

   

Bokhakat tar emot Jesus!

 

Kära medarbetare!

Dag Heggset genomförde under februari månad den 7:e kanmanjen i Indien. Läs om hur anden föll över människorna!

Läs mer: Bokhakat tar emot Jesus!

   

Förlåt, jag ljög!

 

Kära medarbetare!
i slutet av januari höll Jonas Andersson med team en kampanj i det västafrikanska landet Burkina Faso. I staden Koti samlade man till slut nästan allihop! En av kampanjens motståndare ger här det kanske starkaste beviset för hur effektiv en kampanj kan vara.

Läs mer: Förlåt, jag ljög!

   

Sida 1 av 13

banner2
 
bloggbanner3
 
annonser2
 

Rickard på Twitter

Ikväll deltog min son Simon och jag i en missionskonferens i Belfast.Vi fick tala över ämnet "sådan far - sådan son!" Härligt att peppra på!

Frank Mangs 1973:Förr går kristenheten under, än att Gud skulle ändra en enda prick i Sitt ord & "Dem från universums slum vigs med Kristus"

Yoder om troende & Kristi fullhet:Ingen finns som inte har en gåva, som inte är kallad, som inte är utrustad. Ingen finns som styr över alla

NBrev_-_Kopia

RL11

AC10

pettersen4

Rodhes blogg

brevbrevladan2

kontakt